Skip to content

XESTA NITRO 130g

by XESTA
$26.99
Colour

XESTA NITRO 130g

Brand: Xesta
Model: NITRO
Length: 13.6cm 
Weight: 130g
Type: Sinking