Skip to content

XESTA NITRO 160g

by XESTA
$30.99
Colour

XESTA NITRO 160g

Brand: Xesta
Model: NITRO
Length: 14.5cm 
Weight: 160g
Type: Sinking